Ապրանքների հայտարարագիր

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Մաքսային արժեքի հայտարարագիր

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Տարանցման հայտարարագիր

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Ուղևորային մաքսային հայտարարագիր

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Մաքսային մուտքի օրդեր

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Վիճակագրական ձև

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Նախնական տեղեկատվություն

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Ապրանքների փաստացի ելք

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Վճարման ապահովման միջոցներ

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Ապրանքների դասակարգման նախնական որոշում

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Առողջապահության նախարարության հավաստագիր

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Փոստային առաքանիների հաշվառման համակարգ

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Ռադիոհաճախականության սարքավորումների ներմուծման արտոնագիր

Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Տրանսպորտային հսկողության համակարգ

Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Հաշվետվությունների ձևավորման համակարգ

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Փաստաթղթերի միասնական արխիվ

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Վճարումների կենտրոնացված հաշվառում

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Ռիսկերի կառավարման համակարգ

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Տեղեկատվական աղյուսակների կառավարում

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Կանոնների կառավարման համակարգ

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Օգտվողների կառավարում

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

IRU տեղեկատվության փոխանակում

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Կշռման կենտրոնացված համակարգ

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե